•  Η εταιρεία μας LYKIDIS TRANS LOGISTIC καίτοι νεοσύστατη αλλά έχει επαγγελματίες που , Δραστηριοποιούνται  στον χώρο μεταφοράς, αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης πάνω από 35 χρόνια.
  • Η Διαμεταφορική μας εταιρία εξειδικεύεται στην διαχείριση φορτίων, τα οποία διακινούνται και έχουν ανάγκη συνδυασμένης μεταφοράς.
  • Η γνώση και η 35ετής εμπειρία των στελεχών και του προσωπικού της εταιρείας βασίζεται σε συγκεκριμένη διαχρονική πολιτική συνεχούς εσωτερικής εκπαίδευσης, για τις οδικές μεταφορές , η οποία και αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα μας από την ημέρα της ίδρυσης μας.
  • Ο διακινούμενος όγκος μεταφορών μας αυτά τα 35 χρόνια , μας επιτρέπει οικονομίες κλίμακος προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές.
  • Η Εταιρεία είναι  Ελληνικής ιδιοκτησίας και συμφερόντων, με Business partners σε ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
  • Διαθέτοντας 25 ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα - Tractors, Trailers και λοιπά βοηθητικά μηχανήματα εξειδικευμένης μεταφοράς. Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλο το φάσμα της μεταφοράς.
  • Η πορεία των οχημάτων παρακολουθείται από σύστημα δορυφορικού εντοπισμού G.P.S. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε συνθήκες ασφάλειας και με συνεχή ενημέρωση.
  • Καλύπτουμε όλους τους Ευρωπαϊκούς προορισμούς.
         Διαθετουμε το πλεον αξιοπιστο δικτυο ανταποκριτων.