• ΦΥΛΑΞΗ  
      Όλες οι εγκαταστάσεις μας καλύπτονται από ιδιωτική
      εταιρεία φύλαξης, με φυσική παρουσία και σύστημα
      καταγραφής μέσω καμερών σε 24ώρη βάση 365 ημέρες το
      έτος, ταυτόχρονα με τον έλεγχο και την καταγραφή των
      εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων και ατόμων
      (εργαζομένων και επισκεπτών) στις πύλες εισόδου –                                  
      εξόδου.
barbed-wire-1670222__340jpg

  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
  • Η εταιρία μας διαθέτει στεγασμένους και υπαίθριους , αποθηκευτικούς  χώρους για αποθήκευση παλετοποιημένων και μη εμπορευματων ανεξαρτητως ειδους (πλην εύφλεκτων και εκρηκτικων).
  • Οι στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν:  Ωφέλιμο ύψος από 5 – 14m.
  • Συγκεκριμένους χώρους με σταθερό θερμοκρασιακό ευρος.
  •  Ράφια στενών διαδρόμων VNA ή για Reach Truck.
  •   Συστήματα πυρασφάλειας με sprinklers.
  • Ράφια στενών διαδρόμων VNA ή για Reach Truck. 
  • Υδραυλικές ράμπες και φυσούνες φορτοεκφόρτωσης.

images 3jpg
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
     Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης, φυσικής
     ανάκλησης και ψηφιοποίησης κάθε μορφής αρχειακού
     υλικού, με σύγχρονα συστήματα ανάκλησης και πλήρως
     οργανωμένο κέντρο ψηφιοποίησης.
     Οι υποδομές της εταιρείας και η ποιότητα των παρεχόμενων
     υπηρεσιών της εξασφαλίζουν την ασφαλή φύλαξη των
     αρχείων και την άμεση φυσική ανάκληση και Ψηφιοποίηση.
 jpg